Taktilni Orijentacioni planovi sa Brajevim pismom

Naslovna Orijentacioni planovi Taktilni Orijentacioni planovi sa Brajevim pismom

Taktilni Orijentacioni planovi sa Brajevim pismom

Taktilni Orijentacioni planovi izrađuju se od metalnih ili plastičnih ploča sa izgraviranim orijentacionim planom prostorija i nazivima namene prostorija sa klasičnim i Brajevim pismom. Izgravirane ploče imaju sirovu boju metalne površine i kao takve vremenom dobiju tamnu oksidacionu patinu, dok su plastične ploče crne boje. Iz tog razloga ploče se naknadno lakiraju dvokomponentnim visokokvalitetnim lakovima (srebrni, zlatni, beli…) u zavisnosti od enterijera, a mogu biti sjajne ili mat površine. Ovako urađeni i obrađeni Orijentacioni planovi ispunjavaju vrlo visoke estetske standarde, kao i potpunu funkciju informisanja za slepa, slabovida i lica sa normalnim vidom.

Obično se rade u B2 formatu, cca 70x50cm ili po potrebi.

Pružaju informacije o rasporedu prostorija za određenu etažu objekta, ili informacije o delovima u odnosu na kompletni objekat. Tako urađene taktilne table su ergonomski prilagođene za korišćenje prstima, dodirom, pipanjem. Veoma su stabilne i postojane bez ograničenog roka trajanja i prilikom normalnog korišćenja ne mogu se pohabati ni oštetiti. Otporne na sve vremenske uslove, a za metalne treba istaći da su otporne na ekstremne mehaničke uticaje i vrlo su reprenzetativne.

U zavisnosti od predviđenog mesta za postavljanje, isporučuju se sa komplet ukrasnim vijcima i delovima za montažu na zid (vertikalno postavljanje), sa stalkom za smeštaj u prostoru: holovi, hodnici… (horizontalno postavljanje) ili na metalni stub za spoljne prostore (vertikalno postavljanje).

Postupak izrade je sledeći: kao prvi korak dostavljaju se arhitektonski crteži osnove sprata ili nivoa sprata, prvenstveno u elektronskom obliku .pdf fajlu. Ukoliko ne postoje elektronski crteži treba dostaviti arhitektonski crtež proporcionalne osnove sa numeracijom i namenom prostorija.

Pristupa se crtanju i izradi plan filma za graviranje u razmeri 1:1 i isti se dostavlja na pregled i odobravanje naručiocu u elektronskom obliku. Po odobrenom crtežu ploče se graviraju, dorađuju, lakiraju...

Navedeni postupak izrade uslovljava duži rok izrade, posebno za objekte sa više etaža i ulaza.

Mogu se čistiti standardnim sredstvima higijene koja se razblažuju i ispiraju vodom bez ikakvih posledica. Prilikom čišćenja koristiti meke četke i meke krpe, kako bi lakirani sloj što duže zadržao svoju glazurnost.