Počeci firme

Firma Dizajnbiro postoji i neprekidno radi od 1985. godine. Počela je sa radom kao Samostalna zanatska radnja „Studio 55“ i menjala je svoj status i naziv sa menjanjem zakonskih propisa u oblasti regulisanja delovanja privrednih subjekata u Republici Srbiji. 1990. godine menja ime u Dizajnbiro. Prvobitna tj. dugogodišnja delatnost firme je bila grafički dizajn i izrada svih vrsta štampanih potrebština za stotine firmi u proteklom periodu. Firma je vrlo brzo proširila svoje delovanje na region tako da je zadnjih 30-tak godina neprekidno radila na područiju tromeđe Srbije, BiH i Crne Gore.

Preduzetnik Vladan Marković

Vlasnik firme, preduzetnik Vladan Marković, industrijski dizajner, 28 godina radio je kao glavni konstruktor industrijskog dizajna u sektoru Razvoja FAP-a na projektima razvoja privrednih vozila: kamiona i autobusa. Ogromno radno iskustvo, korišćenje i poznavanje raznovrsnih tehnologija u obradi različitih materijala, projektovanje raznih delova i sklopova, nadzor na izradi i primeni konstruisanih elemenata do prve ugradnje i puštanje u serije, sve je to odlučilo da se firma u prvom projektnom zadatku uspešno upusti u projektovanje taktilnih proizvoda, kao i izradu Orijentacionih planova sa Brajevim pismom.

Vrlo važno je napomenuti da je firma sve prve projektne zadatke za taktilne proizvode dobila od strane svog dugogodišnjeg korisnika usluga: „Tehnogradnja“ d.o.o. Pljevlja. Ovim putem se zahvaljujem „Tehnogradnji“ na ukazanom poverenju.

Taktilni proizvodi

Prva upoznavanja sa Pravilnikom o pristupačnosti objektima za lica sa posebnim potrebama, su ukazala na ozbiljnost i potrebu da se urade taktilni proizvodi koji će biti funkcionalni, usaglašeni sa Pravilnicima iz regiona, lako ugradivi, postojani u eksploataciji i estetski prihvatljivi. U tome se i uspelo. O čemu svedoče mnoga priznanja i reference koje su dosad urađene.

Važno je napomenuti da su svi proizvodi: taktilne staze (spoljne, unutrašnje), orijentacioni planovi, oznake na vratima i oznake pristupačnosti zapravo jedenistveni sklop kompletne informatike i signalizacije obuhvaćene Pravilnicima o prilagođavanju objekata za lica sa posebnim potrebama. Orijentacioni planovi služe za informisanje o rasporedu prostorija i njihovoj nameni, taktilne staze služe za nezavisno kretanje slepih i slabovidih lica kroz objekat na osnovu orijentacionog plana, oznake na vratima sa Brajevim pismom pomažu da se osoba informiše dokle je stigla u kretanju kao i da li je došla do svog željenog odredišta u objektu. Oznake pristupačnosti pružaju informacije o prilagođenosti pojedinih delova objekta određenim kategorijama lica sa posebnim potrebama (slepa lica, gluhonema lica, nepokretna lica u invalidskim kolicima, stare osobe, trudnice itd...).

dizajner Vladan Marković