Taktilne oznake na vratima sa Brajevim pismom

Taktilne oznake na vratima sa Brajevim pismom

Taktine oznake sa Brajevim pismom za vrata su sastavni deo informatike ili nastavak informatike, sadrže informacije na klasičnom i Brajevom pismu koje su navedene na Orijentacionom planu, a to su broj prostorije kao i namena i naziv prostorije.

Taktine oznake sa Brajevim pismom za vrata mogu se izrađivati od metalnih ili plastičnih ploča, sa izgraviranim brojem prostorije, nazivom i namenom prostorije, klasičnim i Brajevim pismom. Izgravirane pločice imaju sirovu boju metalne površine i kao takve vremenom dobiju tamnu oksidacionu patinu, dok su plastične pločice crne boje. Iz tog razloga pločice se naknadno lakiraju dvokomponentnim visokokvalitetnim lakovima (srebrni, zlatni, beli…) u zavisnosti od enterijera, a mogu biti sjajne ili mat površine. Ovako urađene i obrađene taktilne oznake sa Brajevim pismom za vrata ispunjavaju vrlo visoke estetske standarde, kao i potpunu funkciju informisanja za slepa, slabovida i lica sa normalnim vidom.

Obično su formata cca 16x3cm, 18x5cm a, po potrebi mogu biti i manje ili veće.

Pružaju informacije o prostoriji tj. njenoj nameni. Tako urađene taktine oznake sa Brajevim pismom za vrata su ergonomski prilagođene za eksploataciju prstima, dodirom, pipanjem i sl. Veoma su stabilne i postojane bez ograničenog roka trajanja, prilikom normalnog korišćenja ne mogu se pohabati ni oštetiti. Otporne su na sve vremenske uslove, a za metalne treba istaći da su otporne na ekstremne mehaničke uticaje i vrlo su reprenzetativne.

Postavljaju se na vratima. Svaka pločica je nalepljena sa dvostrano lepljivom 3M montažnom trakom izuzetne jačine, otpornosti i postojanosti u eksploataciji. Montiraju se jednostavnim, skidanjem zaštitne folije sa montažne trake, lepljenjem na očišćenu i razmašćenu podlogu vrata.

Uglavnom se rade pločice za prostorije koje su, označene - numerisane, na Orijentacionom planu sprata…

Pristupa se crtanju i izradi plan filma za graviranje u rameri 1:1 i isti se dostavlja na pregled i odobravanje naručiocu u elektronskom obliku. Po odobrenom crtežu pločice se graviraju, dorađuju, lakiraju...

Navedeni postupak izrade uslovljava duži rok izrade, posebno za objekte sa više etaža i ulaza…

Mogu se čistiti standardnim sredstvima higijene koja se razblažuju i ispiraju vodom bez ikakvih posledica. Prilikom čišćenja koristiti meke četke i meke krpe, kako bi lakirani sloj što duže zadržao svoju glazurnost.