Spoljne, Taktilne staze - aluminijske

Spoljne, Taktilne staze - aluminijske

Taktilnu stazu za spoljne prostore izrađujemo od perforiranog nagaznog lima, legure AlMg2, ≠ 4/5mm. Montiraju se na propisanu širinu 40cm. Antiklizne su i izrađuju se u dve različite taktilne površine, takođe preporučene u Pravilniku. Služe za samostalno kretanje slepih i slabovidih lica u spoljnem prostoru od parking mesta za lica sa posebnim potrebama do ulaza u objekat. Pružaju potpunu signalizaciju slepim i slabovidim licima putem belog štapa i dodira nogama prilikom hodanja po njima.

    Razlikujemo staze sa:
  • reljefom taktilnih linija, to su staze VODILJE. Njihova svrha je da usmeravaju slepa i slabovida lica po pravcima kretanja u spoljnem prostoru od parking mesta za lica sa posebnim potrebama do ulaza u objekat i obratno...
  • reljefom taktilnih krugova, to su UPOZORAVAJUĆE staze. Njihova svrha je da upozoravaju slepa i slabovida lica o početku signalizacije, skretanju, menjanju pravca, raskrsnici, skretanju ka ulazu u druge prostorije, nailazak na Orijentacioni plan i na kraju prestanak signalizacije, što slepom i slabovidom licu pruža informaciju da je došao do glavnog ulaza, lifta, stepeništa i sl.

Važno je napomenuti da je taktilna površina kod spoljnih i unutrašnjih staza projektovana da bude identična. Sve dimenzije: širina staze, širina linija, razmak linija, visina, prečnik krugova, razmak i raspored krugova su identični kod spoljnih i unutrašnjih staza, tako da slepa lica imaju identičnu signalizaciju kako spolja tako i u unutrašnjosti objekta. Razliku mogu osetiti jedino po tvrdoći materijala: metal – guma.

Spoljna taktilna staza je izuzetno otporna na spoljašnje uslove; sunce, kiša, sneg, led, kao i na habanje i antiklizne su.

Posebnom obradom i trajnom deformacijom površine, pre sečenja i obrade delova, dobili smo izuzetno antiklizni materijal sa visokim R12 prema testiranju Akreditovanog instituta za ispitivanje građevinskih materijala, što je vrlo važno za spoljne uslove korišćenja staza u uslovima kiše, snega, eventualnog blata i sl.

Održavaju se standardnim sredstvima higijene koja se razblažuju i čiste vodom.

Montiraju se na tlo tj. podlogu (beton, keramika, mermer, asfalt...) čeličnim tiplovima i vijcima kvaliteta A2 (inox, prohrom, rosfraj...) sa upuštenom glavom i inbus zavrtenjem. Montiraju se i lepljenjem dvokomponentnim lepkom na idealno ravnim površinama (mermer, keramika... ). Lepak je vrhunskog kvaliteta, postojan, otporan na udarce i ekstremne vremenske prilike koji se koristi u prizvodnji vozova tj. lepljenje oplate voza za metalnu konstrukciju.